Skip to main content

Table 2 Promoter sequences associated with reporter gene activation

From: Flexible promoter architecture requirements for coactivator recruitment

Clone Growth rate Intervening sequence
5 - TGGGTT
8 - GAGGCG
20 - GAGCAT
22 - TGGATG
30 - GTGAGT
32 - AAAGAG
33 - GTGACT
35 - TGGTGT
36 - AGAATG
44 - TGCACT
47 - AATTGG
48 - AAACTC
3 + TAAGAG
6 + CATAGT
19 + CGGTCC
25 + GTTAAT
42 + CGTCGT
2 ++ CGCGTT
4 ++ AACCGC
7 ++ TGAGGC
27 ++ CAAACG
43 ++ CCATGG
46 ++ GGTTGT
18 +++ ATTGGC
23 +++ AGGCAA
29 +++ ATATAT
31 +++ AAATGA
34 +++ TTGTGA
Clone Growth rate Intervening sequence
2 - GAGTCTGATGGTCT
7 - TGGGTTGTCAACGG
23 - GGGCAATCGCGATG
28 - CGTGGGGTGCTTAG
31 - TATAAGGCGTTGGG
47 - CGAGGGGAAAACAG
48 - TGAGGAGATGAAGT
68 - GAAGTGAGGAGCGG
69 - AAGAATTACCCGGT
3 + CCTGATGCCTACAG
16 + CAAGGCTAGGAGCG
24 + GCGCAGGATCGGCT
67 + GGGTGTGAAGGGCT
9 ++ TGAGCTCTTGACAT
14 ++ GGTTCAACGTTACT
30 ++ GCAAGGAGCGAGGG
32 ++ AGGGGAACGGAGAG
33 ++ TAGTGGGATTTGCG
34 ++ GGTGACTAGGCCTC
46 ++ GAAGTGGATTGCGT
5 +++ GGACGTAATTTCAA
8 +++ TTTACAAACTAGGG
10 +++ CGATGTACTGCCAA
11 +++ GTTTGTTGGGATGG
12 +++ GGCATTTATGGGAA
13 +++ CCCTTCCTGTGGGC
15 +++ GGTGGTTCATGGGA
18 +++ CGCGCGGGCGTCTT
25 +++ TCAGGGTTCAGCCA
26 +++ CGCGCCGAACGGGC
27 +++ TAGTGTCGGGGGCG
29 +++ GTGGTAGACGCTGC
35 +++ TTATGGTACCACCA
36 +++ TCATGCGTCGTACG
37 +++ TTGCTGGCAAGGAT
38 +++ AAAAGAGGAGATTC
39 +++ ATGTCGTCATGTGT
40 +++ AATGGCATGCTGCG
41 +++ AGAGGCAGTATCAA
43 +++ GTTTGGGTCCGGGC
72 +++ GGCATTTATGGGAA